Monteringstips för fönsterbleck

Överbleck

Monteras över fönstrets foder innan man spikar panelen. Hindrar vatten och fukt från att tränga in i fönstret.

Vi rekommenderar att man spikar eller skruvar överblecket ca var 10:e cm. Hålen görs antingen med borr eller syl.

 

Underbleck

Monteras i urfrästa spår i fönsterkarmen. 2 varianter förekommer, dels den traditionella där blecket spikas i rakt fräst spår i fönsterkarmen, (art 5001 - 5017), dels en variant där fönsterbläcket istället monteras i en fräst överlappsprofil på karmen, (art 5101 - 5117), se figurer. Även underblecken spikas eller skruvas ca var 10 cm. Hålen görs antingen med borr eller syl.;

Gavel i fönsterbleck kan göras enligt vidstående bilder 1-4. Börja med att klippa till rätt längd, lägg till 30 mm än längden på spåret i fönsterkarmen. Snedsåga eller klipp sedan ett urtag i bleckets fram- och bakkant. Vik sedan upp en ca 15 mm hög gavel i båda ändar, och vik in bakkanten enligt figur 4. Pressa sen in bleckets bakre inslagskant i karmens spår.